Response 2008

Klasse, klasse en nog eens klasse
‘De cursus van Turma was een perfecte mix tussen theorie en praktijk met daarnaast een individuele benadering van elke deelnemer. Verder heb ik ervaren dat het lesgeven op de manier zoals Theo Peeters het doet een gave is die maar aan weinig mensen toebedeeld is. Elke bijeenkomst opnieuw weet hij interesse te wekken en alle cursisten er bij te betrekken (zowel individueel als collectief) en gemotiveerd bezig te houden zodat de tijd voorbij vloog. Klasse, klasse en nog eens klasse want we weten allemaal dat er ook enkele cursisten bij zaten die wat minder gemotiveerd waren en altijd wisten te vertellen waarom het niet kon. Mijn advies naar de directie is vooral om door te gaan met de cursus, ook met de celleiders’.
Bert Vonk, DAF Trucks Eindhoven, juni 2008

Prettig contact met cursisten
‘De benadering van de cursisten door Theo Peeters vond ik uitermate goed. Hij kan mensen goed inschatten en weet ze persoonlijk te benaderen. De ondersteuning vond ik ook goed. Theo Peeters neemt genoeg tijd om de cursisten te begeleiden. Als voorbeeld wil ik de voorbereidingen voor de tussenpresentatie nemen. Dat was echt goed. Het contact met de cursisten was ook heel prettig. Er waren geen barrières. De lessen waren altijd prima voorbereid en de manier van les geven vond ik ook zeer goed’.
Daniël Michalczuk, Daf Trucks Eindhoven, juni 2008

2017-08-15T09:51:31+00:00August 15th, 2008|