Response 2010

‘Over Theo heb ik niets op aan te merken, hij heeft mij geholpen om mij door een moeilijke periode heen te helpen . Niets was hem te veel m.b.t. ondersteuning en hulp die ik bij tijd en wijle nodig had. Soms had ik wel zoiets je gaat te ver en maakt het ons erg moeilijk, maar achteraf waren juist dat de prikkels om beter te presteren en juist dan een stapje meer te zetten om een beter resultaat te behalen. Het contact is altijd goed geweest en zelfs nu nog kan ik contact opnemen indien dat nodig zou zijn. Het lesgeven was een verademing en de manier van aanpak tijdens de lessen waren verfrissend en motiverend. Al met al een periode om met veel plezier op terug te kijken.

Als ik terugkijk op de hele cursus dan vond ik het een pittige, leerzame en vooral een nuttige cursus. Ik ben er als persoon door veranderd maar ik vindt ook mijn manier van prioriteitenstellen is erdoor veranderd. Planning en organisatie, Gesprekstechnieken en vooral de cases en rollenspellen zijn mij het meest bijgebleven.’
Willy Balasz Inalfa dec. 2010

Na de eerste 2-daagse in Epen was al duidelijk dat de “bruikbare bagage” onzin was; dit is een cursus waarbij je aan de slag moet; met jezelf en met je omgeving. Ik weet nog dat ik vol verhalen thuis kwam, mijn vrouw zei dat het jaren geleden was dat ze me zo enthousiast had gezien. Prompt versliep ik me en kwam ik 2 uur te laat op mijn werk, iets wat me al 10 jaar niet meer overkomen was. Mijn ogen waren geopend; dit was wat ik wilde!

Stap voor stap wordt e.a. duidelijk gemaakt, je moet de opdrachten uitvoeren, je kunt geen toneelspelen omdat je foto’s, films ed moet maken, de veranderingen zijn zichtbaar op de afdeling. Elke moduul was er een moment dat ik dacht “het lukt me niet, ik kom er niet uit” en toch lukte het. De ene keer met hulp van andere cursisten, de ander keer met hulp van oud-cursisten soms ook door zelf hard werken en mezelf verdiepen in de materie door boeken te lezen (mijn vrouw wist niet wat ze mee maakte), artikelen op internet te zoeken en door dingen uit te proberen op mijn werk.
De groep van 3 man die ik aanstuurde (uiteindelijk door ziekteverzuim 2) was te klein; ik ben meer het veranderingsproces van de functie gaan begeleiden dan dat ik echt leiding ben gaan geven aan dat groepje. Als ik de cursus over mocht doen, zou ik niet akkoord gaan met zo’n kleine groep, ik vind een team van 6-8 personen toch wel het minimum. Tevens zou ik dan echt leidinggever moeten zijn en niet zoals nu begeleider; ik zou dit ook vastgelegd willen hebben. Het probleem waar ik nu mee zat was dat ik gedurende de Turma opleiding veranderde van collega naar leidinggever terwijl ik in de dagelijkse praktijk functioneel nog gewoon een collega was.

Enkele zeer belangrijke tools zijn de visualisaties (als het ware een spiegel die je de afdeling voorhoud), de gesprekstechnieken, het teamoverleg, het delegeren van taken; kortom investeren in de medewerker.’
John Jacobs, reflectie DAF dec. 2010

Ik vond de cursus enorm leuk om te doen, de kwaliteit ervan was ook zeer goed en sloot goed aan op de situatie aan de lijn. Alleen jammer dat we niet alles konden toepassen, bijv. vergaderen omdat we geen batchwindows hadden en de meesten van ons niet als coördinator aan de lijn staan. Zo als de cursus nu gegeven wordt, zou ik hem niet veranderen. Ik heb een leuk leerjaar achter de rug waar ik met plezier op terugkijk, ik zou het ook zeker weer doen. De cursus heeft mij goed gedaan en mij ook plezier in leren gegeven, ik kan niet anders dan enorm positief tegenover deze cursus staan.
Freek Houben, coördinator NedCar, mei 2010

Als ik een cijfer mag geven van 1 tot 10 op de cursus, dan zou ik een 8 geven. Ik heb veel bij geleerd, vooral het stijl van leiding geven en instrueren staat me bij. Als ik erop terug kijk, ja dan zou ik terug beginnen . Alleen dan wel met 1 cursus, niet meer dan twee cursussen. Dit kost me teveel energie. Ik raad het ook ieder aan.
Wat ik nog kwijt wil is, Theo bedankt voor deze leuke cursus.

Patrick Martens, coördinator NedCar mei 2010

Qua tijd kan ik stellen dat ik er gemiddeld 10 uur per week aan besteedt heb inclusief het maken van de opdrachten. De tijd dat je “in je hoofd” met de opdrachten en op het werk mee bezig bent, kan ik niet inschatten, maar gaat de 10 uur te boven.
Gedurende cursus wordt heel helder hoe je als persoon in elkaar zit en dus ook hoe je als manager in het leven staat. De cursus was heel zinvol en met de bijgeleverde documentatie heb je ook in de toekomst voldoende houvast om nog eens terug te kijken.

Martin Hermans, Rayonleider NedCar mei 2010

Theo doceert op een boeiende wijze, de interactie met zijn cursisten is erg groot. De lessen waren heel goed voorbereid en de tijd werd erg nuttig besteed mede hierdoor is de efficiëntie van de cursus erg hoog. De door mijn ingestuurde mails werden snel en correct beantwoord.
Ik heb ontzettend veel geleerd tijdens deze cursus, vooral omdat ik nog maar weinig ervaring had in de rayonleiders functie. De cursus heeft me meer ruggengraat en zelfvertrouwen gegeven. Dit zeker in de benadering van de medewerkers. Met planning, kwaliteit en coachen ben ik dagelijks op een meer gestructureerdere en bewuste manier bezig. Heel veel aspecten van het leidinggeven zijn de revue gepasseerd. De modules gesprekstechnieken en teams vind ik persoonlijk erg goed en leerzaam, De sessie met de acteur mag naar mijn mening met een dag uitgebreid worden daar ik deze materie dagdagelijks gebruik en grote impact heeft op het functioneren van mijn medewerkers.
De opdrachten en ook de logboeken waren vaak tijdrovend en niet gemakkelijk, gezien wat ik er als zeer bruikbare bagage voor heb terug gekregen, zou ik er zeer zeker weer voor kiezen.

Jan Moonen, Rayonleider NedCar mei 2010

2017-08-15T09:51:06+00:00August 15th, 2010|