Coördinatoren VDL Nedcar

Op donderdag 8 november zijn de coördinatoren afgestudeerd. Een intensief traject naast een drukke baan. Tijdens deze 10 maanden zijn de coördinatoren alle onderdelen van het coördinatorschap bijgeleerd.

Het is een zware opleiding waarbij de coördinatoren in zichzelf én in VDL Nedcar investeren. Zij leren niet alleen over KPI’s (meetpunten) in de lijn. Ook maken zij KPI’s over ziekteverzuim, manfouten, stilstand van de lijn, betrouwbaarheid van levering en inzetbaarheid van mensen. Tijdens de opleiding brengen zij het geleerde meteen in de praktijk.

Naast harde bedrijfskundige zaken komen ook onderwerpen als gesprekstechnieken naar voren. Hoe  voer je een gesprek? Hoe geef je iemand feedback? Met een actrice trainen de coördinatoren de verschillende praktijksituaties. Dit is erg spannend, maar heel leerzaam. Verschillende gesprekken met diverse situaties worden getraind, van feedbackgesprek t/m slecht nieuwsgesprek. Door kritisch naar het gesprek te kijken wordt het beste uit jezelf gehaald. Dat maakt dit tot het populairste onderdeel.

Een ander groot onderdeel is ook het verbeteren. Met bekende en onbekende tools wordt de coördinator het verbeterproces ingeleid. Door het toepassen van het KATA model wordt er samen met het team een continue verbetert. Het grote en moeilijkste van het hele traject is “de grote verbetering”. Deze wordt vorm gegeven in het A3 rapport. Hierin worden verschillende vormen van analysetools gebruikt. Met als resultaat een verbetering die de taakgroep, rayon en VDL Nedcar flink wat oplevert en/ of bespaart.

Voorbeelden van behandelde thema’s zijn:  KPI’s, 5S, gesprekstechnieken, teams, leiding geven, trainen, verbeteren, presenteren, visualiseren en teamwork. Er is tijdens dit traject veel ruimte om van elkaar te leren. Zo delen de deelnemer open de verschillende ervaringen met elkaar. Daarnaast zitten er coördinatoren uit de gehele fabriek bij elkaar. Middels het delen van ervaringen en een rondgang hebben de coördinatoren goed inzicht gekregen in het proces, het product en de gehele fabriek.

In samenwerking met EVP Rene Vounckx en Turma werden de coördinatoren met familie en vrienden feestelijk ontvangen. Na een korte presentatie van de coördinator werd het certificaat met een mooi woordje door de rayonleider uitgereikt.

Van Harte Gefeliciteerd!

2018-11-26T15:03:40+00:00November 11th, 2018|