Moe maar voldaan!

De titel van dit stukje is ook de meest gehoorde feedback op onze evaluatieformulieren. Leuke module geweest, erg inspannend maar veel geleerd.

2018 was een spannend jaar voor onze organisatie. Ook wij evalueren dit jaar met moe maar voldaan. Ten eerste werd de organisatie Turma fors uitgebreid met drie personen en een aantal aanverwante bedrijven voor design, voor onderhoud e-learning, voor de administratie, enz. We hebben een forse klus geklaard door drie levels op te leiden: coördinatoren, middenkader en Management Development en daarnaast nogal wat programma’s tot ontwikkelen en uitvoering gebracht: trainee-programma, Train the trainer, visualisatietraining taakgroep bord, Orde en netheid trainingen, Insights Discovery, Verbetermodulen, enz. Er is een opleidingsruimte tot ontwikkeling gebracht die goed onze filosofie weergeeft.

Daarbij zijn tal van andere bedrijven geholpen met nieuwe opleidingen die de daar aanwezige problemen moeten helpen oplossen. We hebben flink aan de weg getimmerd. Rockwool, Brabantia, Schneider, Scania, LVO, Nedlin, VDL Nedcar, enz.

Het uit te reiken Turma certificaat staat voor hard werken in de eigen praktijk. Dat hebben we zelf ook gedaan.

Dank voor jullie vertrouwen, jullie samenwerking en jullie enthousiaste en positieve feedback. Fijn 2019.

Theo Peeters

2018-12-18T12:17:15+00:00December 17th, 2018|