Management Development, het paradepaardje van Turma

Superopleiding

Op woensdag 16 jan jl. studeerde 10 cursisten van VDL Nedcar af voor de zogenaamde MD training van Turma. Goed opgeleide jonge heren (nog geen dames) kregen het certificaat uit handen van de CEO van VDL Nedcar Paul van Vuuren. Een superopleiding werd afgesloten met een superprestatie de TEDx.

De TEDx

Voor een volle zaal mochten alle tien de cursisten een eindpresentatie houden in de vorm van een Ted. Nu is het TEDx principe algemeen bekend maar toen we begonnen met deze opleiding zo’n 10 jaar geleden niet. Elke cursist krijgt 18 minuten om zijn eigen verhaal te houden: ‘the talk of your live’.  Het eerste gedeelte wordt uitgewerkt met het beeld wat een cursist heeft over een bepaald onderwerp. Waarbij soms de geraadpleegde literatuur en soms de vertaling van complexe kennis naar het niveau van de zaal werd toegepast. De zaal is namelijk gevuld met directie, familie en collega’s. Het tweede gedeelte van de TEDx is de vertaling van het thema naar VDL Nedcar.

Brede aanpak

De onderwerpen van de TEDx waren zo veelzijdig en breed als de cursus. Cursisten hadden thema’s gekozen die ook hun persoonlijke interesse hadden. De ontwikkeling van de bodyshop, humor in leiderschap, sport en leidinggeven, in- versus extravertheid, de nieuwe insteek van de controller functie, productie 4.0, de auditfunctie, veranderende input van nieuwe medewerkers, enz.

Integrale cursus

Zoals al gezegd heeft Turma dit breed development traject ook al uitgevoerd voor Scania, Inalfa Roofsystems in Venray en dus nu voor VDL Nedcar. In andere bedrijven zijn delen van de cursus uitgevoerd. Het is namelijk een complex en intensief traject. Het eerste deel van de cursus gaat over persoonlijke effectiviteit, over teambuilding en over het bedrijf VDL Nedcar en alle afdelingen, zowel productie als ondersteunende afdeling. De afwisseling tussen theorie en praktijk is het belangrijkste organisatieprincipe. Cursisten leren de uitgangspunten van teamwerk, maar ook het zelf opzetten van teamwerk. Ze leren alle relevante gesprekken zelf te voeren en leren een statuut te schrijven. Maar ook ‘harde’ zaken als het maken van een businessplan, het opzetten van de ambities voor het komende jaar incl. de actieplannen en bijbehorende KPI’s, enz.

Deel 2 maatwerk

Deel 2 is maatwerk. Vanuit focuspunten als Finance, Delivery, Quality en Learning and Growth worden modulen georganiseerd. Vaak in samenspraak met de mentoren van de cursisten, vaak directieleden of afdelingshoofden.  De cursist leert en begroting maken, zijn leverbetrouwbaarheid te verhogen, de kwaliteitsproblemen aan te pakken en tot slot de competentie van de eigen teamleden te verhogen. Naast het vergaren van kennis is in dit deel 2 belangrijk dat de cursisten zijn policy deployment vorm geeft (vertalen van doelen naar de werkvloer) en de opgedane kennis om te zetten in verbeterzaken. Dus niet alleen een begroting opstellen maar ook een kostenreductieplan opstellen en uitvoeren samen met het team.

Planning en groei

Het lijkt alsof zo’n cursus volledig gemaakt wordt gedurende de uitvoering. Dat is niet helemaal zo, wel gedeeltelijk. De contouren en bouwwerk en de inhouden staan namelijk vast en kunnen we in elk bedrijf uitvoeren. De kleur, zwaarte en impact van onderdelen kan variëren. Maar wil zo’n opleiding tot succes leiden is een strakke planning nodig, veelvoudige reflectiemomenten (en coaching) en veel toetsmomenten door de opdrachtgever. Uiteindelijk bepaald die of een cursist geslaagd is.

Geslaagd!

De cursisten van VDL Nedcar zijn allemaal geslaagd. Toch heeft menig cursist opdrachten opnieuw moeten maken omdat het niveau niet goed was. Ook heeft men menig toetsmoment moeten ondergaan. Het toetsen door de directe leidinggevers vraagt extra spanning. Het gaat namelijk om kennis, vaardigheden en attitude in de context van het bedrijf.

Het behaalde certificaat geeft twee zaken aan: het bereikte kennisniveau maar ook het omzetten van kennis in toegepaste kennis middels action learning en probleemgestuurd leren. Terecht waren de cursisten van VDL Nedcar zeer trots en VDL Nedcar heeft een nieuw in te zetten kader.

  

2019-01-23T11:19:39+00:00January 21st, 2019|