Rayonleiders opleiding VDL Nedcar

De huidige lichting Rayonleiders zijn volop bezig met de opleiding en langzamerhand gaan we richting het einde. De opleiding bestaat uit 9 modulen van 2 dagen en tussendoor worden er opdrachten uitgevoerd. Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere; het stellen van doelen, timemanagement, persoonlijke effectiviteit, Insights Discovery, gesprekstechnieken, teams, leiderschap, verbeteren en coaching.

Afgelopen januari hebben de cursisten na 5 modulen een tussentijdse meting gehad. Deze tussentijdse meting bestond uit een audit aan de lijn en een presentatie, beoordeeld door eigen leidinggevende. De hoofdvraag aan het einde van de eerste gedeelte was; is dit de rayonleider die zijn of haar afdeling beheerst? Een groot deel van de cursisten heeft dit deel met een voldoende afgesloten en kunnen verder met deel 2 van de opleiding. Het tweede deel staat in het teken van verbeteren.

Op dit moment passeert de module verbeteren. Tijdens deze module wordt de cursist bekend gemaakt met de lean filosofie, methodieken en er wordt een gereedschapskist met praktische tools aangereikt. Denk hierbij aan o.a. A3 problem solving, verbeter Kata, 4M, 5W, etc. Een van de opdrachten is het maken van een A3 en het uitvoeren van een verbeter Kata. Dit samen met medewerkers uit zijn/haar team.

De laatste loodjes zijn het zwaarst. De afsluiting zal een eindpresentatie en een audit aan de lijn zijn. Om te toetsen of de rayonleider het geleerde toepast in de praktijk.

 

 

 

2019-03-30T15:54:19+00:00March 15th, 2019|