Teamborden

Het visualiseren van gegevens en data kan zorgen voor beter inzicht. Het helpt niet alleen om de gegevens te structureren, maar het brengt ook verbanden inzichtelijk. Dit kan o.a. middels een samengestelde ‘dashboard’ bord voor een team.

Afgelopen jaar is er een ‘zelfsturende’ workshop ontwikkeld die, in 2 dagen tijd, alle belangrijke elementen inzichtelijk maakt. Afhankelijk van de behoefte wordt het bord specifiek gemaakt. Een voorbeeld opzet kan zijn:

 1. Wie werkt waar vandaag?
  1. Personeelsplanning
  2. Trainingsplan
  3. Inzetbaarheidsheidsmatrix
 2. Waar staan we vandaag?
  1. Opstart meeting
   1. Top 3 afwijkingen
   2. Dag-prestatie
  2. KPI’s resultaten week
  3. 5S voortgang
  4. Actielijst
 3. Hoe staan we er wekelijks voor?
  1. KPI’s inclusief resultaten afgelopen jaar
  2. Smiley wat aangeeft hoe het er voor staat
  3. Dagelijkse probleem opvolging incl. escalatie
 4. Wat verbeteren we continu?
  1. A3 problem solving
  2. Verbeter Kata
 5. Arbo
  1. Ontruimingsplan
  2. BHV
  3. Spoedeisende hulp
  4. Resultaten RI&E

Na de workshop is de cursist in staat om:

 • Het bord in te richten middels de standaard;
 • De resultaten van de groep bij te houden;
 • Overzicht te hebben m.b.t. de inzetbaarheid van medewerkers;
 • Inzicht te hebben in Arbo gerelateerde noodzakelijke informatie;
 • Routine van verbeteren en escalatie op te volgen;
 • Uitleg te geven over de inhoud van het bord.

Inmiddels zijn er tientallen workshops gegeven met een uitstekend resultaat!

 

2019-03-20T12:27:28+00:00March 15th, 2019|