Train the Trainer

Dit is een ‘oud’ traject in een nieuwe jas! De trainers krijgen één week les met enorm veel praktijk. Er wordt geanalyseerd, gefilmd, gediscussieerd, geoefend en toegepast. Dit traject begint achteraan. We kijken namelijk naar de invloedssfeer van de trainer. Waar heb je met je training invloed op? Dat meetbare effect wordt in de gaten gehouden door trainers, leidinggevers en de cursusleider. Na de week les wordt er gepresenteerd, gaan de trainers aan de slag en wordt na enkele weken geëvalueerd. Tot nu toe heeft iedere trainer resultaat en dus effect behaald.

Zie ook de programma pagina: http://turma.nl/programs/

 

2019-07-23T16:48:13+00:00March 31st, 2019|