TURMA coacht met kapsones en ambitie

Coachen is in. Zo ‘in’ dat we er bijna niets meer over willen zeggen. ‘En? Coachen jullie ook?’, vraagt men ons. Tja, wat zeg je dan. Ja, we coachen, net zoals de voetbalcoach, de schoencoach, de lifestylecoach en de sportcoach. Iedereen coacht toch? Het woord leidinggeven is vervangen door coachen. De bedoelingen zijn goed maar de acties zijn vervuild. Men bedoeld met coachen vaak dat men de ander helpt, steunt, stimuleert, aanmoedigt en begeleidt. Mooi, en zeker de bedoelingen zijn goed.

Wat vinden wij dan van coachen?
We sluiten aan bij de klassieke definitie (Whitmore) die luidt dat coachen is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken. De coach is dus veel meer een voorbijganger dan een initiator. Basaal is het idee dat de coachee het zelf zal moeten doen. Niet de coach is het middelpunt maar de coachee.  Dus dan valt Van Gaal al af. Niet dan? We geloven in nature, in Socrates.
Tweede uitgangspunt is dat we kiezen voor drie basale instrumenten en deze via bewezen technieken proberen te activeren: bewustwording en zelfbewustwording (awareness), motivatie en tot slot verantwoordelijkheid. En dan zie je al snel een proces dat veel confronterender is dan vrijblijvend gebabbel.

Ken je je mogelijkheden, je manier van werken en ken je de effecten die je hebt op je omgeving? Wat wil je? Niet als een droom, maar waar gá je voor? En tot slot: ga je het ook echt doen? De oppervlakkige vraagstelling in het begin van een coachgesprek wordt dan heel persoonlijk, confronterend maar ook inzichtelijk.

Coachen is geïntegreerd in onze managementopleidingen

En dan zijn we al bij het verloop van een coachgesprek. Wij beginnen altijd met een kennismaking. Klikt het dan gaan we door. Klikt het niet dan gaan we uit elkaar, zonder kosten. En soms is het heel fijn te constateren dat zo’n eerste gesprek al voldoende is om zelf verder te kunnen. Commercieel niet slim maar wel fair. Wat we namelijk geleerd hebben in al die jaren ervaring is dat je met coachen veel geld kan verdienen. Dat is mooi maar dat willen we niet. Niet alleen omdat het niet onze core-business is maar ook omdat we het ethisch onjuist vinden.

In de tweede fase zullen we de situatie grondig analyseren en dan pas de doelstelling van het coachtraject omschrijven en vastleggen. Na een goede analyse kan men al zelf een route bepalen hoe de situatie verbeterd kan worden. Vaak is een derde fase nodig waarin geanalyseerd wordt welke opties er zijn en tot slot een fase waarin concrete afspraken gemaakt worden (het Grow model). Maximaal bestaat een coachtraject uit vijf sessies. Meestal zijn we met drie sessies klaar. Een sessie duurt ca 1,5 uur. We gaan niet kanoën, wandelen, paardrijden of wat dan ook. We zijn vrij saai en houden ons bij gesprekken. Die gesprekken zijn pro-actief en zeker niet therapeutisch, dat is ons vak niet.

We zien leiding geven als ‘coachend leiding geven’

Wat voor vragen hebben we zoal behandeld?

‘Ik ben zeer ambitieus en wil vooruit in het leven maar heb daarbij hulp nodig, ik weet niet hoe ik dit kan aanpakken zonder anderen te passeren of tekort te doen’.

‘Ik ben HR-manager geworden maar heb geen idee hoe ik mijn zware taak kan oppakken’.

Ik werk aan honderd dingen tegelijk, mijn omgeving klaagt dat ik niets afmaak, ik weet niet goed hoe ik keuzes kan maken’.

‘Ik wil een volgende carrièrestap maken, help me eens verder wat de juiste stap kan zijn’.

‘Mijn team functioneert niet naar behoren’.

We gebruiken verschillende coach -en analysetechnieken die wetenschappelijk zijn getest en die hun waarde hebben bewezen. We gaan niet alleen maar vragen stellen maar werken ook naar het effect toe. Is er geen effect dan stoppen we liever. Tja, zoals je ziet: coachen met kapsones en ambitie, dat zou een goed motto zijn voor ons werk.

2019-07-23T00:56:24+00:00May 23rd, 2019|