Rayonleiders VDLNedcar: gefeliciteerd!

Ben jij de manager die zijn of haar afdeling beheerst en verbetert? Dit was wel de hoofdvraag en de rode draad in de opleiding. Samen met VDL Nedcar verzorgt Turma, een bureau dat ambities vertaalt in opleidings- en ontwikkeltrajecten, een managementopleiding voor onder anderen rayonleiders. Onlangs hebben 21 rayonleiders hun certificaat in ontvangst mogen nemen.

Opleiding

Op 17 mei 2018 ging de eerste module van de tweede lichting rayonleiders van start. Deze lichting bestond uit 3 groepen van ieder 9 rayonleiders. Twaalf maanden is er een intensief traject gevolgd waarin allerlei onderwerpen de revue passeerden. Enkele onderwerpen waren: persoonlijke effectiviteit, gesprekstechnieken, leiderschap, teams, verbeteren en coaching. Negen modules van twee dagen, waarbij de cursist na iedere module het geleerde in de praktijk ging toepassen. Deel één (vijf modulen) is gericht op het beheersen en deel twee (4 modulen) is gericht op het verbeteren.

Persoonlijk statuut

In het eerste gedeelte leerden de rayonleiders onder meer doelen formuleren en meten. Niet alleen voor de afdeling maar ook voor persoonlijke doelen. Als opdracht schreef iedere rayonleider een persoonlijk statuut. Door even een moment voor zichzelf te pakken en zich af te vragen: Waar sta ik nu? Waar wil ik staan over een jaar? En over vijf jaar? Maar ook: wie wil ik zijn als leidinggevende? De cursisten ervaren dit als leerzame en intensief, maar soms ook als een confrontatie met zichzelf. Want: als jij jezelf niet kent, hoe wil je dan anderen begrijpen? Ook een onderdeel van persoonlijke effectiviteit is Insights Discovery. Insights Discovery is een kleurenmodel dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Het doel is het creëren van een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren. Tevens is er aandacht geschonken aan het voeren van gesprekken. Niet alleen de theorie, maar ook het oefenen van gesprekken gebeurde in een veilige leeromgeving met een actrice. Geoefende gesprekken zijn bijvoorbeeld HR-gesprekken, slechtnieuwsgesprekken, feedbackgesprekken en evaluatiegesprekken. Dit onderdeel is erg populair bij de cursisten.

Continu verbeteren

Tijdens het tweede deel van de opleiding stond verbeteren centraal. Hiervoor werden verschillende methodieken en tools aangereikt die het verbetertraject kunnen ondersteunen. Een van de opdrachten was een ‘grote’ verbetering uitvoeren middels de A3 problem solving methodiek. Met een A3 kom je gezamenlijk tot een gestructureerde en diepgaandere probleemoplossing. Dit alles wordt weergeven op één A3 (papierformaat) en is zeer nuttig in heldere communicatie.

Daarnaast is er een verbetering uitgevoerd middels de toepassing van de Kata-methodiek. De Kata wordt gebruikt om middels kleine stapjes geleidelijk richting je uitdaging te gaan. Dit doe je door obstakels in je proces te elimineren. Binnen het rayon heeft dit geleid tot zichtbare verbeteringen en bijgedragen aan een positieve trend in de afdelingsresultaten. Maar verbeteren gaat niet vanzelf. Als je de tools beheerst en toepast, betekent dit nog niet direct dat je kunt verbeteren. Dit doe je samen met je team. Dus ook de onderwerpen als leiderschap en coachen sluiten hier naadloos bij aan. Hoe zorg je ervoor dat je team gaat verbeteren? Op welke manier ga jij dit begeleiden en coachen? Tot slot, als je iets hebt verbeterd, hoe zorg je ervoor dat dit is geborgd in je proces? Als dit vliegwiel eenmaal aan de gang is kun je spreken over continu verbeteren.

Afstuderen

Ieder deel werd afgesloten met een audit aan de lijn en een presentatie. De tussentijdse audit en presentatie wordt beoordeeld door de eigen leidinggevende. Dit in tegenstelling tot het eindexamen, waarbij dit niet de direct leidinggevende is en iemand uit het echelon boven de directe leidinggever, dus de (unit) manager. Hiermee wordt niet alleen geregeld dat de procedure van de beoordelaars onafhankelijk wordt, maar ook de verankering van hetgeen de rayonleiders heeft geleerd in de organisatie is verzekerd. Het formele examen bestaat uit een presentatie en een audit aan de lijn, gezamenlijk 1 uur. Vrijwel direct na het formele examen wordt de uitslag besproken. Ook een onderdeel van het examen is de schriftelijke toets. Alle opdrachten dienen met een voldoende resultaat te zijn afgesloten. Als alle lichten op groen staan, volgt het informele examen. Het informele examen werd voorgezeten door een EVP René Vounckx. Iedere cursist heeft 10 minuten gekregen om een gedeelte van de presentatie te presenteren aan familie, vrienden en collega’s. Als slotakkoord heeft de direct leidinggevende het certificaat uitgereikt.

Hierbij is kort teruggeblikt op de geleverde inspanning, op het vele werk maar ook op de wijze waarop de cursist de kennis heeft toegepast, veranderingen heeft ingezet en persoonlijke groei heeft doorgemaakt. Iedere rayonleider ontving een persoonlijke beoordeling en een certificaat. Na de certificaatuitreiking was er de mogelijkheid om familie, vrienden en kennissen trots de eigen werkplek te laten zien.

Geslaagd

Op vrijdag 5 juli hebben 21 rayonleiders van VDL Nedcar hun welverdiende certificaat in ontvangst genomen in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s. Een groot compliment voor het behaalde resultaat! Namens Turma: van harte gefeliciteerd!

 

2019-07-23T00:33:27+00:00July 8th, 2019|