Train the trainer

Een traject vanuit Turma voor medewerkers die trainer willen worden of nog beter willen worden in het trainersvak. De trainers krijgen één week les met enorm veel praktijk. Dat ziet er als volgt uit. We beginnen achteraan, namelijk met het resultaat. Waar heeft de trainer invloed op? Hoe beter de medewerker is opgeleid, hoe minder poetsvlekken, schuurfouten, connectorenfouten, manfouten enzovoort. Dat meetbare effect wordt in de gaten gehouden door trainers, leidinggevers en de cursusleider. In de lesweek wordt er inhoudelijk op ingegaan en vooral op geoefend. Er wordt geoefend met het analyseren van jobs, het herkennen van kritische punten, het aanleren volgens het stappenmodel, er wordt gefilmd, gediscussieerd en vooral veel geoefend en toegepast.

Na de lesweek wordt het plan van de trainer gepresenteerd en afgestemd met de leidinggevers, de cursusleider en de trainer. Daarna begint het pas echt. De trainer gaat het geleerde toepassen in de lijn. Twee maanden lang wordt het plan uitgevoerd. Er wordt gekeken wat het effect is en waar nog bijgestuurd en geholpen kan worden. Tot nu toe heeft iedere trainer resultaat en dus effect behaald! Enkele voorbeelden:

  • Een verlaging van naleveringen;
  • Een verlaging van Topcoat fouten;
  • Het reduceren van schuurfouten;
  • Het gelijkstellen van routetijden;
  • Het reduceren van Polish vlekken;
  • Het reduceren van Connectoren;

En dat alles wordt bereikt door meer te focussen op de medewerker en de kritische punten van de job! Na twee zeer succesvolle pilots starten er na de zomer drie groepen.

2019-07-23T22:25:06+00:00July 11th, 2019|