Coördinatoren VDLNedcar Gefeliciteerd!

In 2019 zijn drie groepen coördinatoren gestart bij VDLNedcar. Drie groepen in ene derde trance. In totaal zijn meer dan 100 coordinatoren gedurende de periode 2017-2020 opgeleid door Turma in samenwerking met het management van VDL Nedcar.

In de opleidingsgroepen zitten mensen uit de hele fabriek, logistiek, bodyshop, assemblage of uit de paint. Dat maakt het een dynamische groep, waardoor de cursisten meteen een snel netwerk binnen de fabriek krijgen. De coördinatorfunctie is een lastige functie want men moet zowel tussen als boven de groep kunnen staan.

De derde trance was een weer wat steviger traject van tien maanden, waarbij de lat nog wat hoger is gelegd dan bij de vorige groepen. We zijn begonnen met bedrijfskundige aspecten als het meten van je afdeling, met andere woorden de verschillende stuurmechanismen van een coördinator. Parallel werd ook gewerkt persoonlijke ontwikkeling: hoe plan, je hoe presenteer je, hoe visualiseer je, enz.

Daarna gingen we verder met het formuleren en creëren van een team. Hoe ziet je team eruit, wie zijn je sterspelers en waar zitten verbeterpunten?

In de module gesprekstechnieken werd zowel gewerkt aan de opbouw van het gesprek alsook aan het uitvoeren. Voor dat laatste werd een actrice gevraagd om te ondersteunen. Alle moeilijke gesprekken werden zo geleerde. Zo echt dat het bijna onwerkelijk werd.

Leiderschap is natuurlijk voor een coördinator erg belangrijk. De eerste stap is te kijken wat voor leider je nu bent. Waar let je op? Wat kan je goed, nog niet zo goed?

Er is actief verbeterd op de verschillende afdelingen middels Kata, het A3 rapport en andere verbeteringen. Er is veel bespaard, opgeleverd en efficiënter gewerkt aan kwaliteit, aantallen en kosten.

De gehele opleiding werd afgesloten met een toets afgenomen door Turma, een vaardigheidsmeting afgenomen door de rayonleiders en tot slot het beoordelen van alle opdrachten en verbeteringen. Als dat allemaal goed is ben je afgestudeerd en mag je een certificaat ontvangen.

In samenwerking met CTO Rene Vounckx, COO Jan Tulkens en Turma werden de coördinatoren feestelijk ontvangen. Na een kort praatje van de twee aanwezige directieleden werd het certificaat met een mooi woordje van de eigen rayonleider overhandigt aan de coördinator. Een groot compliment voor de deelnemers! Naast een drukke baan en een druk gezinsleven is er een jaar lang gewerkt aan deze cursus met mooi resultaat! Gefeliciteerd!

2020-06-26T13:58:48+00:00June 24th, 2020|