Opiniestuk: Krenten zonder pap

De krenten uit de pap halen… is een Nederlandse uitdrukking die zoveel wil zeggen als: “de meest aantrekkelijke zaken voor jezelf eruit halen”. Bijvoorbeeld uit een project. Soms is dat heel efficiënt maar in deze uitdrukking heeft het iets makkelijks, iets egoïstisch. Je pakt alleen dat wat je uitkomt.

Wij gebruiken deze beeldspraak om aan te geven dat we opleidingstrajecten tegen komen die bestaan uit krenten maar zonder pap. Daar hebben we veel last van. Er bestaat bijvoorbeeld iets als Insights Discovery. Een supermooi programma waarmee de cursist een start kan maken met zelfreflectie door zichzelf beter te leren kennen middels een eenvoudige vragenlijst. Zo gebruiken we ook teamanalyses. Door gangbare visies helpen we de cursist een goede analyse te maken van zijn of haar team. Gesprekstechnieken is in onze branche van managementopleidingen een populair thema. We maken businessplannen,  persoonlijke planningen, teamplanningen, enz.

Allemaal ‘leuke’ tools die we echter in de context van de cursist zetten. Dat noem je ‘nearby’ transfer. We zoeken de vertaling van het geleerde: dichtbij en direct. We doen dus niet alleen de krenten behandelen, de leuke dingen aanbieden, de tools

Maar het gaat ons juist om de toepassingen van het geleerde. Liefst zo direct mogelijk, liefst  in de eigen omgeving, liefst op maat van de cursist. Dat maakt zo’n opleiding stukken moeilijker want je moet ook weet hebben van de context, de pap en niet alleen van de leuke tools, de krenten.

Je maakt een analyse van je eigen team om te kijken waar de autonomie van een team kan toenemen, je leert gesprekstechnieken om cursisten nog beter te leren omgaan met hun medewerkers, je maakte en businessplan om effectiever en efficiënter resultaten met je team te halen, enz.

Nu in de tijd van Corona en het wegvallen of uitstellen van veel opleidings-opdrachten is de verleiding groot om alleen de leuke dingen aan te bieden, de krenten. Ons niet druk te maken over de toepassingen, de context, de pap. Open inschrijvingen en geen bedrijfsgerichte aanpak.

We doen dat niet! We denken dat het naar onze cursisten toe niet fair is. Immers meestal komt men naar onze cursussen om daadwerkelijk beter te worden als leider en niet alleen leuke dingen te leren maar ook de context te veranderen, te verbeteren. En dan laat je de krenten in de pap. En zorgen juist die krenten dat de pap eetbaar blijft.

 

2020-07-27T09:40:29+00:00July 9th, 2020|