Afsluiting VDLNedcar

Afgelopen week werd middels een diner met CEO Paul van Vuuren en VP HR Truus Poels het project kaderopleidingen voor VDL Nedcar afgesloten. In de periode september 2017 t/m juli 2020 zijn voor VDL Nedcar ongeveer 50 trainers, meer dan 120 coördinatoren, meer dan 90 rayonleiders en 22 managers (opleiding management development) opgeleid. In nauwe samenwerking met de managers van VDL Nedcar. Het project is vroegtijdiger beëindigt als gevolg van de Corona perikelen. Met een team van opleiders en diverse aanverwant bedrijven (acteurs/actrices), ontwerpers, netwerkbeheerders, moodle specialisten, docenten, enz. is de klus geklaard. Tot tevredenheid van beide partijen en natuurlijk de cursisten.

Voor 2017 heb ik (Theo Peeters) in een periode van 32 jaar tal van opleidingsopdrachten uitgevoerd voor Volvo, NedCar en VDL Nedcar. Ooit begonnen met een opleiding voor controleurs in de paint gevolgd door tal van andere vakopleidingen, meegeholpen met didactische trainingen in het kader van het project Scholing Direct Productieven, train the trainer opleidingen, invoeren van zelfsturende teams, opleiden van tal van coordinatoren, rayonleiders, managers en trainers/docenten, faciliteren van tal van workshops, teamsessies en jaarafsluitingen, enz, enz.

Op een of andere manier zochten we elkaar op. Ik heb dat als zeer fijn ervaren niet alleen omdat ik daardoor werk had maar ook de relatieve vrijheid die men mij gunde om opleidingen te ontwerpen, te ontwikkelen en uit te voeren.

Is het nu afgelopen? Ja, aangezien er donkere wolken boven VDL Nedcar hangen en opleiden niet de eerst prioriteit zal zijn. Maar dit verhaal kennen we. Het bouwen van auto’s in Born is kwetsbaar voor de grillen van onze economie. En als opleidingsinstituut hebben we daar ook last van.

We bedanken de medewerkers van VDL Nedcar voor hun vertrouwen en samenwerking. We hopen op het beste voor het bedrijf. De slogan; ‘houd moed’ is in deze dan ook gepast. We hopen dat jullie genoten hebben van onze opleidingen en dat ze VDL Nedcar – en alle voorgaande bedrijven- resultaat hebben gebracht.
We geloven erin dat VDL Nedcar in Born zal blijven en wederom deze crises zal overwinnen. In die zin wensen we jullie veel succes en sluiten we af met een TOT ZIENS.

2020-07-14T10:37:47+00:00July 14th, 2020|