Workshops2020-03-09T15:04:14+00:00

Workshops

WORKSHOP 1

Insights Discovery

Omgaan met anderen

Programma

 1. Ken uw sterktes en zwaktes;
 2. De verschillen tussen mensen herkennen en waarderen;
 3. Het gedrag af te stemmen op de ander zodat interacties effectiever worden;
 4. Bent u in staat om het geleerde in het team, praktijk of omgeving toe te passen d.m.v. concrete opdrachten;

Output: Profiel en handvatten, hoe omgaan met omgeving, relaties en afspraken met omgeving;

WORKSHOP 2

Verbeteren

Diverse verbetersystematieken: Scrum, Agile, A3, Deming, Kata en andere verbetertools;

Programma

 1. Doelgericht werken;
 2. Algemene verbeteringstechnieken;
 3. Kata;
 4. A3;
 5. Het toepassen in de praktijk d.m.v. concrete online opdrachten;

Output: Minimaal 2 kleine verbeteringen en 1 grote verbetering;

WORKSHOP 3

Gesprekstechnieken

De voorkomende gesprekken leren en oefenen (met acteur)

Programma

 1. Algemene informatie;
 2. Luisteren;
 3. Het feedbackgesprek;
 4. Het slecht nieuwsgesprek;
 5. Inoefenen met een gespreksacteur;
 6. Het toepassen in de praktijk d.m.v. concrete online opdrachten;

Output: effectievere gespreksvoering en een planning van alle verplichte gesprekken en checks;

WORKSHOP 4

Coaching

Vergroting awareness, motivatie en verantwoordelijkheid

Programma

 1. De basisbeginselen van coachen;
 2. Oefenen van eigen handelen;
 3. Reflectie op coaching;
 4. Concrete opdrachten als afsluiting;

Output: Vergroting bewustzijn bij medewerkers al of niet in een team;

INSCHRIJVEN WORKSHOPS

Bent u klaar om uzelf naar een hoger niveau te tillen?
Bij ons kunt u verschillende workshops volgen om uzelf gericht te verbeteren.
Bekijk per workshop de informatie door op de plusjes te klikken.

Algemene informatie
– Iedere workshop betreft een tweedaagse met overnachting.
– Locatie wordt centraal bepaald a.d.h.v. de inschrijvingen.

Wilt u zich inschrijven voor een van onze workshops?
Vul dan het contactformulier in.