Ik kwam nieuw in de organisatie. Kende mijn plek niet, begreep niet wat ik moest doen en waarom. Heel langzaam werd het me duidelijk gemaakt. Het leek heel ingewikkeld, maar dat viel mee. Mijn instructeur gaf aan dat hij dit al 20 jaar deed en dat het niets voorstelde. Hij legde heel snel uit, deed het meermaals voor en sprak heel veel. Erg enthousiast was hij niet. Hij vond het wel leuk te horen dat ik uit dezelfde streek kwam als hij. Maar ja, we verschilden wel veel in leeftijd. Hij kon mijn vader zijn. Ik weet niet precies hoe het heet, maar volgens mij was hij cynisch. Of is het sarcastisch? Of allebei? Te lang bij de organisatie. Hij gaf meermaals aan dat ze hem niets meer konden leren. Toen hij klaar was met zijn uitleg ging hij weg. Na een uur kwam hij terug. Ik had het niet goed gedaan en veeeeeeel te langzaam. Hij vertelde zijn verhaal weer opnieuw. Hij vroeg wel of ik vragen had. Ja, wat zou ik moeten vragen hoe laat pauze was en waar de WC en koffieautomaat was en of ik mijn telefoon aan mocht houden?
Na twee dagen kwam een mevrouw. Ze was vriendelijk en zei dat het wel goed ging. Zij vond mijn werk belangrijk. Ik moest erop letten dat ik geen fouten maakte. Ze legde me uit dat ik een heel belangrijke fout kon maken. Oh shit dacht ik, dat is me al een paar keer gebeurd. Ze glimlachte en wees me erop dat er na mij nog gecontroleerd werd. Of ikzelf ook moest controleren? Ja, zei ze. Dat moest en ze wees me erop dat ik mijn eigen werk moest controleren en dat ik fouten mocht maken. Maar.. die moest ik wel melden. Kwaliteit en geen fouten was heel belangrijk. De mevrouw bleek mijn leidinggever te zijn. Ik vond haar aardig. Mijn instructeur zei dat ik daar nog wel op zou terugkomen.

Ik hoop dat bovenstaande extreme instructiesituatie niet herkenbaar is. Er zitten nogal wat basisfouten in. Los van klassieke zaken als geruststellen, veilig leerklimaat creëren, een goede voorbereiding en duidelijke instructie geven zitten er wat gedragsmatige en bedrijfsmatige verbeterpunten in het bovenstaande verhaal.

Een trainer zou voorbereid moeten zijn en weten wie er binnenkomt. Het rustig en herhaaldelijk demonstreren van de werkzaamheid. Waarna de student/ nieuwe medewerker het zelf probeert onder begeleiding en evt. corrigerende hand van de trainer. Immers foutloos werken is belangrijk! De trainer blijft erbij en laat de student steeds meer los als deze er vertrouwen in krijgt. Gedurende en na dit proces zou duidelijk moeten zijn bij wie de nieuwe medewerker kan zijn voor hulp, vragen, escalaties etc. De keuze over wie de nieuwe medewerker inwerkt is cruciaal. Wellicht is deze man in staat om het werk het beste uit te voeren, maar dat wil nog niet zeggen dat hij het ook het beste kan overbrengen. Hij is namelijk cynisch, pessimistisch en laat de nieuwe medewerker in twijfel achter. Daarnaast worden ook de basisbehoefte van een medewerker niet duidelijk (toiletbezoek, telefoongebruik, pauzetijden etc.).

De bedrijfs(kundige) kant kan ook sterker. Wat gebeurt er als de medewerker een fout maakt? Wat is het kritische punt van de werkzaamheid m.b.t. veiligheid, kwantiteit en/of kwaliteit. Waar kan hij de standaard nog eens teruglezen? Bij wie moet hij zich melden voor verlof, gemaakte fouten, ziekte, verbeteringen etc.
Ook los van de bovenstaande situatie is een trainer cruciaal voor het team. De trainer zou het effect van zijn trainingen meetbaar moeten kunnen maken. Immers het aantal fouten zal dalen bij een medewerker of werkplek als de medewerkers weten waar de kritische kwaliteitspunten zitten en de handelingen op correcte wijze kunnen uitvoeren. Het opvolgen van de training kan een trainer juist omdat hij/zij onderdeel is van het team: “Je hebt een andere werkvolgorde, zo heb ik je dat niet geleerd”. Een goede trainer zou ook op een humane nette manier feedback moeten geven in het team, juist omdat hij onderdeel is van het team.

In het train the trainer programma van Turma komen deze elementen terug. Waar heb je als trainer effect op? De kritische punten die invloed hebben op dat effect? Basisopzet van een training, feedback geven en opvolgen. En tot slot: breng het plezier in je werk! In je werk en in de organisatie als geheel. Niets zo erg als iemand die zonder plezier zijn of haar werk doet en zich sleept naar het einde van de dag.

Kortom:

Stap voor stap trainen;
De cursist centraal zetten;
Positieve benadering;
Leer cursisten meten en direct de fouten herstellen. Een goede training reduceert de mensfouten met 50% of meer.
Onderstreep het belang en… het plezier in het werk.

Of

Volg een train the trainer cursus bij TURMA