Afgelopen week zijn de tussentijdse presentaties afgenomen bij Toppoint, Geelen Counterflow en Scania Meppel. Een belangrijk en spannend moment voor de cursisten, want middels deze presentatie mogen de cursisten aantonen dat zij de afdeling beheersen.

De gedachte achter dit tussentijds meetmoment is drieledig. Ten eerste, voor de cursist om te laten zien wat hij heeft geleerd en vooral wat hij/zij heeft toegepast. Ten tweede, voor de organisatie om de lat te bepalen. Heeft deze teamleider inderdaad de zaken toegepast volgens de ambitie die het bedrijf heeft? Ten derde, voor Turma een spannend moment. De organisatie geeft een beoordeling van de presentatie, Turma helpt de cursist en ondersteunt in de presentatie.


De drie bedrijven

Scania Meppel is een van de trouwste klanten van Turma. Op dit moment is de negende groep teamleiders bezig met het teamleider traject. Ieder jaar wordt het programma bijgesteld i.s.m. het management team, zodat de teamleiders up-to-date blijven. De tussentijdse presentatie is een vast ijkmoment, waarbij iedere cursist zijn presentatie geeft aan een andere leidinggevende dan de eigen leidinggever/ster. Ook het hoofd van de afdeling is bij deze presentaties.

Toppoint en Geelen Counterflow zijn twee schitterende bedrijven die samen in één teamleider traject zitten, dus een combitraject. Dit maakt het interessant omdat teamleiders van elkaars bedrijf kunnen leren. Voor Geelen Counterflow is dit het tweede teamleider traject, waarbij de tussentijdse presentaties niet onbekend zijn. Voor Toppoint is dit het eerste traject en daardoor extra spannend voor de teamleiders. Een belangrijk moment om te bepalen of de geïmplementeerde werkwijze en ontwikkeling voldoende is geïmplementeerd door de teamleiders.

 

 

 

 

 

 

Hoe nu verder?

Als de cursisten de presentatie voldoende afronden gaan we door met deel 2 van het traject. De centrale vraag in het tweede gedeelte is: Is dit de teamleider die zijn afdeling kan verbeteren? Modules als verbetertechnieken (denk aan Deming, Kata, A3 rapport), Leiderschap en coaching passeren de revue. Ook hier wordt dezelfde lijn gevolgd als in het eerste gedeelte. De cursist volgt de module en na iedere moduul maakt hij/zij de opdrachten. Opdracht = toepassen, nadenken en proberen! Interesse in het teamleider programma? Zie hieronder het programma voor de 3 genoemde bedrijven.