Workshops

WORKSHOP 1

Insights Discovery

Vragenlijst met uitgebreid profiel, Zelfreflectie, Omgaan met anderen, vervolgplan.

Programma

 1. Ken uw sterktes en zwaktes;
 2. De verschillen tussen mensen herkennen en waarderen;
 3. Het gedrag af te stemmen op de ander zodat interacties effectiever worden;
 4. Bent u in staat om het geleerde in het team, praktijk of omgeving toe te passen d.m.v. concrete opdrachten;

Output: Profiel en handvatten, hoe omgaan met omgeving, relaties en afspraken met omgeving;

WORKSHOP 2

Verbeteren

Diverse verbetersystematieken: Deming, Agile, Scrum, Kanban, Kata, A3 en andere verbetertools.

Programma

 1. Doelgericht werken;
 2. Algemene verbeteringstechnieken;
 3. evt. Agile werkwijzes zoals Scrum en Kanban;
 4. Kata;
 5. A3;
 6. Het toepassen in de praktijk d.m.v. concrete online opdrachten;

Output: Minimaal 2 kleine verbeteringen en 1 grote verbetering;

WORKSHOP 3

Gesprekstechnieken

De voorkomende gesprekken leren en oefenen (met acteur)

Programma

 1. Algemene informatie;
 2. Luisteren;
 3. Het feedbackgesprek;
 4. Het slecht nieuwsgesprek;
 5. Inoefenen met een gespreksacteur;
 6. Het toepassen in de praktijk d.m.v. concrete online opdrachten;

Output: effectievere gespreksvoering en een planning van alle verplichte gesprekken en checks;

WORKSHOP 4

Coaching

Vergroting awareness, motivatie en verantwoordelijkheid

Programma

 1. De basisbeginselen van coachen;
 2. Oefenen van eigen handelen;
 3. Reflectie op coaching;
 4. Concrete opdrachten als afsluiting;

Output: Vergroting bewustzijn bij medewerkers al of niet in een team;

WORKSHOP 5

Culturele verschillen

Culturele Bias vermijden, vertalen naar klant of contact, do’s en don’ts

Programma

 1.  Vooraf wordt programma samengesteld met opdrachtgever;
 2.  Interactieve 2daagse i.s.m. taleninstituut;
 3.  Theorie is noodzakelijk om de culturele dimensies te begrijpen;
 4.  Toepassing van de geleerde kennis en vaardigheden: zeer praktisch.

Output: Cursist kan culturele bias vermijden en herkent de do’s en don’ts van zichzelf

WORKSHOP 6

Ziekteverzuim

Cursist is in staat om het ziekteverzuim van zijn afdeling te minimaliseren

Programma

 1.  Achtergrondinformatie: wet poortwachter, beleidskeuze nationaal (en evt. internationaal) niveau (macro)
  • Historie;
  • kosten;
  • procedures;
  • preventie;
  • Ergonomie;
  • Draaglast vs draagkracht;
  • wit, zwart en grijs verzuim;
 2.  Regels rond verzuim op organisatie en functie niveau (meso);
 3.  Krijgt inzicht in eigen waarden en normen (micro);

Programma wordt uitgevoerd middels casussen van eigen praktijk: van werkoverleg, telefonische ziekmelding t/m herintegratiegesprek.

Output: De cursist is in staat het ziekteverzuim op zijn afdeling te minimaliseren!

INSCHRIJVEN WORKSHOPS

Bent je klaar om jezelf naar een hoger niveau te tillen?
Bij ons kun je verschillende workshops volgen om jezelf gericht te verbeteren.
Bekijk per workshop de informatie door op de plusjes te klikken.

Algemene informatie
– Iedere workshop betreft een tweedaagse met overnachting.
– Locatie wordt centraal bepaald a.d.h.v. de inschrijvingen.

Doorgaan naar inschrijven voor een van onze workshops?
Vul dan het contactformulier in.