Een groep teamleiders van Schneider Electric Helmond ontving afgelopen woensdag op 13 juni het certificaat. Na een intensief traject vond afgelopen woensdag de certificaatuitreiking plaats.
De teamleiders hebben extra lang hierop mogen wachten, want dit traject werd even stilgelegd door Corona en een intensieve verhuizing van Locatie Venray naar Locatie Helmond.

Afsluiting

De cursisten hebben alle 4 een mooie grote verbetering gerealiseerd op de afdeling, middels een A3-rapport. Dit is zogezegd het afstudeerproject. Als beoordeling werd er een audit en eindpresentatie gegeven. Direct daarna kreeg de cursist te horen of hij is geslaagd. De certificaatuitreiking vond later plaats als mooi moment om het harde werken te belonen. Ook de familie was hierbij aanwezig.
De certificaatuitreiking begon met een welkomswoord van Productiemanager Reidar Timmermans, waarna de cursisten een gedeelte van de eindpresentatie lieten zien voor familie, vrienden en collega’s. De dochter van cursist Frank nam zelfs zijn presentatie over! Alle foto’s en plaatjes werden door haar toegelicht. Roy Parijs eindigde de certificaatuitreiking met het uitreiken van de certificaten. Dit ging gepaard met een mooi woordje van de directe leidinggever Beau Förster en Dorota Sulewska.

Frank, Albert, Mike en Harm van harte gefeliciteerd! Dik verdient.